مرور برچسب

گوهر عشقی

محاصره گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی در خانه اش

محاصره گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی در خانه اش گوهر عشقی مادر شهید ستار بهشتی؛ که اکنون در خانه اش در محاصره است و اجازه خروج وی از خانه اش برای پیوستن به معترضین را نمی دهند؛ در دستنوشته ای حرف خود را زد: ایران آزاد خواهد شد، ایران…
بیشتر بخوانید...