مرور برچسب

گلرخ ابراهیمی ایرایی از قیام ایران حمایت کرد

گلرخ ابراهیمی ایرایی: به دور از سرخوردگی و نومیدی به نقطه پایان که همانا آزادی است بیاندیشیم

در کنار حمایت سایر زندانیان سیاسی، گلرخ ابراهیمی ایرایی از قیام ایران حمایت کرد. او که فعال مدنی و فعال حقوق بشر است به اتهام تبلیغ علیه نظام آخوندی به شش سال حبس محکوم شده است. وی در نامه حمایت خود که از زندان اوین ارسال کرده است نوشته…
بیشتر بخوانید...