مرور برچسب

گزارش ماه

اعتراضات در ایران در ماه آوریل ۲۰۱۹

گزارش ماه اعتراضات در ایران در ماه آوریل ۲۰۱۹ آمار كلي: در ماه آوریل۲۰۱۹ طبق اخبار ثبت و گردآوری شده، ۲۰۵حرکت اعتراضی در ۷۰شهر، روستا، منطقه صنعتی، تجاری و ... شکل گرفته است. بر طبق این آمار، بطور متوسط روزانه  ۷حرکت اعتراضی صورت…
بیشتر بخوانید...