مرور برچسب

کشور

قیام دانشگاه‌ها – دانشگاه تهران به قیام نه به گرانی مردم تهران پیوست

قیام دانشگاه‌ها - دانشگاه تهران به قیام نه به گرانی مردم تهران پیوست شنبه ۹ دی‌ ماه ۹۶، دانشجویان دانشگاه تهران نیز در پاسخ به فراخوان پیوستن دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برای شرکت در تظاهرات «نه به گرانی» و همبستگی با مردم مشهد و دیگر…
بیشتر بخوانید...