مرور برچسب

کشاورزان هندیجان

کشاورزان هندیجان برای تامین منابع آب کشاورزی در مقابل فرمانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند

صبح روز سه شنبه ۵ دی ۹۶، جمعی از کشاورزان هندیجان برای تامین منابع آب کشاورزی با حضور در مقابل فرمانداری این شهرستان خواستار رهاسازی آب از سد کوثر برای آبیاری زمین های کشاورزی خود شدند. این کشاورزان نسبت به بی آبی و غارت آب توسط مافیایی که…
بیشتر بخوانید...