مرور برچسب

کامیونداران

اعتصاب سراسری کامیونداران در نوزدهمین روز از دور جدیدشان

رانندگان کامیون ایران که در دور جدید اعتصاب سراسری خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز چهار‌شنبه ۱۸ مهر ۹۷، برای نوزدهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این…
بیشتر بخوانید...

هفدهمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران

هفدهمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران کامیونداران ایران که در دور جدید اعتصاب سراسری خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز دوشنبه ۱۶ مهر ۹۷، برای هفدهمین روز در بسیاری از…
بیشتر بخوانید...

سومین دور از اعتصاب کامیونداران با قدرت هرچه بیشتر ادامه دارد

سومین دور از اعتصاب کامیونداران با قدرت هرچه بیشتر ادامه دارد و دهمین روز خود را نیز پشت سر گذاشت.  اعتصاب کامیونداران از روز اول مهر تا کنون بیش از ۲۵۸شهر کشور را در برگرفته است. در طی این ده روز رژیم ابتدا با وعده های دروغین و سپس با…
بیشتر بخوانید...

نهمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز یکشنبه ۸ مهر ۹۷، برای نهمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. اعتصاب سراسری…
بیشتر بخوانید...

هشتمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، امروز شنبه ۷ مهر ۹۷، برای هشتمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. گسترش اعتصاب…
بیشتر بخوانید...

ششمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، امروز پنجشنبه ۵ مهر ۹۷، برای ششمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این اعتصاب در…
بیشتر بخوانید...

پنجمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، روز چهارشنبه ۴ مهر ۹۷، برای پنجمین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این اعتصاب…
بیشتر بخوانید...

چهارمین روز از دور جدید اعتصاب سراسری کامیونداران ایران

اعتصاب سراسری کامیونداران ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریورماه در اعتراض به برآورده نشدن مطالباتشان آغاز شده است، امروز سه‌شنبه ۳ مهر ۹۷، برای سومین روز جاری در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. از روز…
بیشتر بخوانید...

سومین روز از دور جدید اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ایران که در دور جدید خود به دنبال فراخوانی از روز شنبه ۳۱ شهریور ۹۷، در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفیشان آغاز شده است، امروز (دوشنبه ۲ مهر ۹۷) برای سومین روز در بسیاری از شهرهای ایران ادامه یافت. این…
بیشتر بخوانید...

اعتراضات مردمی در هفته آخر شهریور ماه

در هفته گذشته ایام تاسوعا و عاشورای حسینی را پشت سر گذاشتیم، رژیم به شدت تلاش کرد که با سرکوب و گسیل ماکزیمم نیرو مانع از بروز اعتراضات مردمی بشود ولی با اینحال در شهرهای مختلف هیاتهای عزاداری به طرق مختلف صدای اعتراض و مظلومیت مردم را…
بیشتر بخوانید...