مرور برچسب

کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر

اعتصاب غذا کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر

اعتصاب غذا کارگران پتروشیمی تندگویان ماهشهر کارگران پیمانی پتروشیمی تندگویان ماهشهر حدود ۲۰ ماه است بدون ثبت هیچ نوع قراردادی کار می کنند و همچنان فیش حقوقی به آنها تعلق نگرفته است. این کارگران در اعتراض به وضعیت موجود از ۱۵ روز پیش دست…
بیشتر بخوانید...