مرور برچسب

کارگران اعتصابی

اعتصاب كارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ و حمله نيروهای سركوبگر به كارگران اعتصابی

اعتصاب كارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ و حمله نيروهای سركوبگر به كارگران اعتصابی از روز ۱۶ دی ماه ۹۶، کارگران فازهای 22 و 24 حوزه نفت و گاز پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود دست از کار کشیده اند. امروز نیروهای انتظامی و نیروهای وزارت…
بیشتر بخوانید...