مرور برچسب

کارگران اخراج شده فضای سبز شهرداری خرمشهر

کارگران اخراج شده فضای سبز شهرداری خرمشهر دست به اعتراض زدند

روز چهارشنبه ۲۲ آذر کارگران اخراج شده فضای سبز شهرداری خرمشهر به خاطر تجمعی که در اعتراض به عدم پرداخت ۵ ماه حقوق‌شان برگزار کرده بودند مقابل شورای قلابی شهر خرمشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها بنری به همراه داشتند که روی آن نوشته…
بیشتر بخوانید...