مرور برچسب

کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی

ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز

ادامه اعتراضات کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهواز روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷، کارکنان اخراجی مرکز بهداشتی درمانی شرق اهوازبرای بازگشت بکاربرای چندمین بار مقابل استانداری خوزستان دست به تجمع زدند. تعدادی از کارکنان که به تازگی…
بیشتر بخوانید...