مرور برچسب

کارخانه ذوب آهن اصفهان

گزارشی از وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان و اعتراضات کارگری در این کارخانه

گزارشی از وضعیت کارخانه ذوب آهن اصفهان و اعتراضات کارگری در این کارخانه - کارخانه  ذوب آهن اصفهان دچار بحران مالی شدیدی است و در آستانه ورشکستگی است هر ماه کارخانه شاهد چندین اعتصاب کارگری در شرکت های پیمانکاری است واوضاع آن رو به وخامت…
بیشتر بخوانید...