مرور برچسب

چوب فریم سنگده

تجمع اعتراضی کارگران چوب فریم سنگده

تجمع اعتراضی کارگران چوب فریم سنگده روز شنبه ۱۸ فروردین۹۷ کارگران شرکت چوب فریم سنگده دودانگه (در استان مازندران) نسبت به عدم پرداخت مطالبات حقوقی چند ماهه خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. علت اعتراض این کارگران، عدم دریافت چندین…
بیشتر بخوانید...