مرور برچسب

چغندرکاران نقده

اوضاع متشنج کارخانه قند نقده در اعتراض به عدم پرداخت پول

روز دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷، کشاورزان وابسته به کارخانه قند در نقده، در اعتراض به عدم پرداخت پول محصولات زراعی سال ۹۶ وارد کارخانه شدند و پرسنل و مسئولان آن را بیرون کرده و کارخانه را قفل و زنجیر کردند. کشاورزان وابسته به کارخانه قند اعلام…
بیشتر بخوانید...

اعتصاب چغندرکاران نقده و بستن درب کارخانه آذرقند

بار دیگر چغندرکاران نقده روز شنبه ۲۰ مرداد ۹۷، کارخانه آذرقند در این شهر را بستند. کارکنان و کارگران کارخانه آذر قند نقده مجبور به ترک کارخانه شدند. این کارخانه از پرداخت بدهی های سال گذشته چغندرکاران خودداری می کند. این در حالیست که…
بیشتر بخوانید...

تجمع چغندرکاران کارخانه قند نقده بعد از یکسال حقوق معوقه

روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷، چغندرکاران کارخانه قند نقده، به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان بعد از گذشت نزدیک به یک‌سال از برداشت و تحویل محصولشان به کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند. کشاورزان در شهریور ۹۶ برداشت چغندرشان را انجام داده‌ و به…
بیشتر بخوانید...

تجمع چغندرکاران نقده مقابل کارخانه قند نقده

تجمع چغندرکاران نقده مقابل کارخانه قند نقده چغندرکاران نقده روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه ۹۶، مقابل کارخانه قند نقده دست به تجمع زدند تا نسبت به عدم پرداخت مطالبات خود اعتراض کنند. این چندمین بار است که چغندرکارران نقده دست به اعتراض زده و…
بیشتر بخوانید...