مرور برچسب

چالوس

چهاردهمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده ای که در اعتراض به گرانی قطعات یدکی، بیمه بازنشستگی، بالا بودن هزینه کمیسیون و سایر مطالبات صنفی از روز دوشنبه اول مرداد اعتصاب خود را آغاز کرده بودند وارد چهاردهمین روز اعتصاب خود شد. دور…
بیشتر بخوانید...

نهمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

نهمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و حمل و نقل جاده ای که در اعتراض به گرانی قطعات یدکی، بیمه بازنشستگی، بالا بودن هزینه کمیسیون و سایر مطالبات صنفی از روز دوشنبه اول مرداد اعتصاب خود را آغاز کرده…
بیشتر بخوانید...

هشتمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

هشتمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف اعتصاب سراسری رانندگان کامینون و حمل و نقل جاده ای که در اعتراض به گرانی قطعات یدکی، بیمه بازنشستگی، بالا بودن هزینه کمیسیون و سایر مطالبات صنفی از روز دوشنبه اول مرداد اعتصاب خود را آغاز کرده…
بیشتر بخوانید...

دومین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف

دومین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف روز سه شنبه ۲ مرداد ۹۷، اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف وارد دومین روز خود شد. روز گذشته به دنبال فراخوان قبلی کامیونداران سراسر کشور، در تهران و چندین شهر رانندگان کامیون اعتصاب خود را شروع…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶ تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان آرمان البرز ایرانیان جمعی از غارت شدگان آرمان (البرز ایرانیان) روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموالشان مقابل دادسرای جرایم پولی بانکی در تهران اقدام به تجمع…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز ۳۰ دی ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۳۰ دی ماه ۹۶ شوش- اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس کارگران شرکت کاغذ پارس از صبح روز شنبه ۳۰ دی‌ ماه ۹۶، دست به اعتصاب زدند آنها در انتظار پاسخگویی کارگزاران رژیم هستند. کرج- اعتراض اهالی شهرک المهدی به جهانگیری…
بیشتر بخوانید...