مرور برچسب

چارسوق

پیوستن بازار عباس آباد به اعتصاب سراسری بازاریان

پیوستن بازار عباس آباد به اعتصاب سراسری بازاریان روز دو‌شنبه ۴ تیر ۹۷، بازاریان بازار عباس آباد با بستن مغازه‌های خود ،ضمن پیوستن به اعتصاب سراسری بازاریان شعار می‌دادند: «بازاری با غیرت اعتصاب اعتصاب» بنابر گزارش‌های رسیده، ابتدا…
بیشتر بخوانید...