مرور برچسب

پیمانکاران

تجمع پیمانکاران طلبکار شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان

تجمع پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان روز یکشنبه۲۰ خرداد ۹۷، پیمانکاران شهرداری تهران در اعتراض به عدم دریافت مطالبات تسویه نشده‌شان ، مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. روی دست نوشته‌هایی که طلبکاران…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاران و مصالح فروشان در انزلی

کارگران پیمانکاران و مصالح فروشان بندر انزلی تجمع اعتراضی کردند روز جمعه ۲۵ اسفند ماه ۹۶، کارگران، پیمانکاران و مصالح فروشان مجتمع تفریحی متعلق به وزارت دفاع در بندر انزلی دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران پیمانکاران و مصالح فروشان بندر…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی پیمانکاران مقابل ساختمان شورای شهر تهران

تجمع اعتراضی پیمانکاران مقابل ساختمان شورای شهر تهران جمعی از پیمانکاران شهرداری تهران روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود توسط شهرداری تهران، دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شورای شهر تهران زدند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع و اعتراضات روز ۲ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روی ۲ بهمن ماه ۹۶ مشهد- تجمع غارت شدگان کاسپین (بدر توس ) خراسان صبح روز دوشنبه ۲بهمن ماه ۹۶، غارت شدگان کاسپین (بدر توس ) خراسان در مشهد در مقابل ساختمان موسسه کاسپین دست به تجمع اعتراضی زدند. ‌یزد- تجمع معلمان در…
بیشتر بخوانید...