مرور برچسب

پیمانکاران شهرداری سنندج

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری سنندج

تجمع اعتراضی پیمانکاران شهرداری سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود پیمانکاران شهرداری سنندج روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ۴ ساله خود مقابل شهرداری سنندج تجمع اعتراضی کردند. پیمانکاران شهرداری سنندج…
بیشتر بخوانید...