مرور برچسب

پیام های حمایت از تظاهرات و اعتراضات ایران

پیام های حمایت تشکل‌های مختلف از اعتراضات و تظاهرات سراسری مردم ایران

بدنبال تظاهرات و اعتراضات سراسری مردم ایران، همچنان پیام های حمایت از تظاهرات و اعتراضات ایران از اقشار و اصناف مختلف بدست ما می‌رسد که همگی در پیام های خود به همراهی و پشتیبانی خود از این حرکت سراسری و میهنی تأکید کرده اند. پیام های…
بیشتر بخوانید...