مرور برچسب

پژوهشگر

اتحاد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه تهران با کولبران

روز شنبه ۲ دی‌ ۹۶، اتحاد دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه تهران با کولبران همراه  با پخش پوسترهایی در میان دانشجویان در برابر شلیک به کولبران با صدای بلند فریاد شد. دانشجویان، میگویند :”طی ٩ ماه گذشته ۵٠ کولبر و کاسبکار جان خود…
بیشتر بخوانید...