مرور برچسب

پل بزرگمهر

راهپیمایی مردم اصفهان از پل بزرگمهر در حمایت از کشاورزان زحمتکش و شجاع ورزنه و اژیه

راهپیمایی مردم اصفهان از پل بزرگمهر در حمایت از کشاورزان زحمتکش و شجاع ورزنه و اژیه در ادامه تجمع و تظاهرات امروز ۱۹ اسفند ۹۶، مردم اصفهان در حمایت از کشاورزان زحمتکش و شجاع ورزنه و اژیه، تظاهرات کنندگان از پل بزرگمهر عبور کرده و در خیابان…
بیشتر بخوانید...