مرور برچسب

پروژه سپیدار

بیست و چهارمین روز تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد

بیست و چهارمین روز تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳ تعاونی مسکن، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۹۶، در اعتراض به واگذار نشدن مسکن های این پروژه مقابل شهرداری و شورای شهر تهران، دست به تجمع اعتراضی زدند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد پروژه سپیدار جمعی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه های سپیدار ۲ و ۳ روز دوشنبه هفتم اسفند ماه ۹۶، برای هفدهمین روز دست به تجمع اعتراضی زدند. رانندگان شرکت واحد عضو پروژه پروژه های سپیدار ۲ و ۳ به تحویل…
بیشتر بخوانید...