مرور برچسب

پرسنل و کارکنان اداره آموزش و پرورش

تجمع و اعتراضات روز ۸ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۸ بهمن ماه ۹۶ هفت تپه- تجمع اعتراضی کارگران میراث جهانی چغازنبیل یکشنبه ۸ بهمن کارگران میراث جهانی چغازنبیل در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ۴ ماهه خود دست به اعتصاب زده و مسیر ورود خودرو به این اثر جهانی را بستند. کارگران…
بیشتر بخوانید...