مرور برچسب

پارک نهج البلاغه

فریاد الله اکبر جوانان تهرانی در پارک نهج البلاغه

فریاد الله اکبر جوانان تهرانی در پارک نهج البلاغه یکشنبه شب اول بهمن ۹۶ ساعت ۲۱۳۰ در پارک نهج البلاغه تهران تعدادی از جوانان اقدام به سر دادن شعار الله اکبر کردند. آنها هم چنین با زدن شیپور توجه مردم را جلب می‌کردند تا در این اقدام اعتراضی…
بیشتر بخوانید...