مرور برچسب

وزارت خارجه فرانسه

حمایت کانادا، فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و نروژ از اعتراضات برحق مردم ایران

حمایت کانادا، فرانسه ، ایتالیا ، سوئد و نروژ از اعتراضات برحق مردم ایران پیش از این کشورهای آمریکا ، کانادا ، انگلستان و آلمان نیز از قیام مردم ایران حمایت کرده بودند. کانادا وزارت امور خارجه کانادا امروز اعلامیه زیر را در مورد…
بیشتر بخوانید...