مرور برچسب

واشینگتن پست

معاون رئیس جمهور آمریکا : اینبار ما در رابطه با ایران ساکت نخواهیم بود

معاون رئیس جمهور آمریکا : اینبار ما در رابطه با ایران ساکت نخواهیم بود واشینگتن پست, ۳ ژانویه ۲۰۱۸ – هشت و سال و نیم قبل, آمریكایی ها ناظر خیزش مردم ایران برای خواست آزادی که حق طبیعی شان بود بودند. در جنبش سبز, میلیون ها زن و مرد شجاع…
بیشتر بخوانید...