مرور برچسب

نیشکر هفت تپه

تجمع اعتراضی کارکنان بازنشسته کارخانه نیشکر هفته تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی

تجمع اعتراضی کارکنان بازنشسته کارخانه نیشکر هفته تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی گروهی از کارکنان بازنشسته کارخانه نیشکر هفت تپه، امروز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق بازنشستگی خود در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع تجمع کردند.…
بیشتر بخوانید...

اقدامات شدید ضدکارگری در کارخانه نیشکر هفت تپه

کارگران نیشکر هفت تپه، در اعتراض به حقوقهای معوقه خود و همچنین برای بازگرداندن مجتمع نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی به بخش عمومی، ۲۶ روز در ماههای آبان و آذر اعتصاب کردند و سپس اعتصاب خود را به مرکز شهر شوش کشیدند و خواستار حقوق پایمال شده‌ی…
بیشتر بخوانید...

افزایش چشمگیر اعتراضات در ایران در هفته سوم آبان۹۷

اعتصاب سراسری و اعتراضات در ایران و بطور خاص اعتصاب کارگران و معلمان در هفته سوم آبان نسبت به هفته های قبل به طرز قابل توجهی افزوده شد. کارگران و معلمان غیرتمند، «رو به میهن و پشت به دشمن»، خواهان رسیدن به تمامی حقوق ضایع شده خود شدند.…
بیشتر بخوانید...