مرور برچسب

نیروگاه برق

تجمع بازنشستگان و کارگران بخش های مجتمع نیشکر هفت تپه

تجمع بازنشستگان و کارگران بخش های مجتمع نیشکر هفت تپه حدود ۱۰۰ نفر از کارگران بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه، روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات خود در محوطه شرکت نیشکر هفت تپه، مقابل کارخانه و نیروگاه برق شرکت، دست…
بیشتر بخوانید...