مرور برچسب

موسسات مجازی مالی

غارت شدگان ستم دیده موسسات مجازی مالی با نیروهای سرکوب درگیر شدند

روز یکشنبه ۲۶ آذر۹۶، غارت شدگان ستم دیده موسسات مجازی مالی با نیروهای سرکوب درگیر شدند. نیروهای سرکوبگر رژیم در پی متفرق کردن غارت شدگان بودند و با هل دادن و دستگیری آنان بدنبال آن بودند تا مانع از گسترش تجمع غارت شدگان شوند ولي با همت مردم…
بیشتر بخوانید...