مرور برچسب

مهدي كهزادي

اسامی و مشخصات دو شهید دورود که با گلوله نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیدند

اسامی و مشخصات دو شهید دورود که روز شنبه 9 دی در قیام مردم این شهر با گلوله نیروهای سرکوبگر رژیم به شهادت رسیدند؛ به قرار زیر است: ۱. شهيد قيام دورود ـ مهدي كهزادي ۲. شهيد قيام درود ـ حمزه لشني لازم به ذکر است روز یکشنبه۱۰ دی ماه…
بیشتر بخوانید...