مرور برچسب

منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر

تجمع چند صد نفری کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر

تجمع چند صد نفری کارگران منطقه ویژه پتروشیمی بندر ماهشهر روز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه ۹۶، چند صد نفر از کارگران پیمانکاری منطقه ویژه پتروشیمی های بندرماهشهر در اعتراض به تبعیض های موجود در مقابل  فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. آنها…
بیشتر بخوانید...