مرور برچسب

معلمین خرید خدمات آموزشی در یزد

تجمع معلمین خرید خدمات آموزشی در یزد

معلمین خرید خدمات آموزشی در یزد امروز دوم بهمن ۱۳۹۶ مقابل استانداری یزد تجمع کردند. این معلمین که حدود ۳۰۰ نفر بودند در تجمع خود نسبت به عدم پرداخت حقوق خود و تبعیض موجود اعتراض کردند. معلمین بنرهایی در دست دارند که روی آنها نوشته شده…
بیشتر بخوانید...