مرور برچسب

مزدوران انتظامی

قیام تهران – میدان انقلاب سرکوب مردم بی دفاع توسط مزدوران انتظامی

قیام تهران - میدان انقلاب سرکوب مردم بی دفاع توسط مزدوران انتظامی در میدان انقلاب مزدوران با باتوم به سمت مردم حمله کرده و آنها را میزدند اما مردم عقب نشینی نمیکردند و بر جای خود ایستاده بودند تصویر زیر توسط هموطنان به دست ما رسیده است:
بیشتر بخوانید...