مرور برچسب

مزارع کشاورزی

تجمع اعتراضی کشاورزان شهر گوریه

تجمع اعتراضی کشاورزان شهر گوریه روز چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷، کشاورزان شهر گوریه در اعتراض به عدم راه اندازی پروژه آب رسانی به مزارع کشاورزی که قرار بوده است توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، در مقابل سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان دست…
بیشتر بخوانید...