مرور برچسب

مرغداران ورشکسته مقابل وزارت جهاد کشاورزی

مرغداران ورشکسته مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند

روز سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶، مرغداران ورشکسته مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند. آنها در پی این تجمع اعتراضی خواستار مطالبات خود و تعیین نرخ قیمت تضمینی مرغ گوشتی شدند. ین تجمع که بنا به ادعای ماموران سرکوبگر در مقابل وزارتخانه غیر قانونی…
بیشتر بخوانید...