مرور برچسب

مانور

واژگون کردن مانور بسیجیان موتور سوار در تبریز توسط جوانان آزادیخواه

واژگون کردن مانور بسیجیان موتور سوار در تبریز توسط جوانان آزادیخواه صبح روز پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه ۹۶، به مناسبت ورود خمینی حکومت آخوندی مانورهای موتور سواران بسیجی را در سراسر کشور به راه انداخته و برای جلوگیری از تجمعات و ایجاد رعب و وحشت…
بیشتر بخوانید...