مرور برچسب

ماموران شهرداری بندرعباس

درگیری مردم با ماموران شهرداری بندرعباس

درگیری مردم با ماموران شهرداری بندرعباس روز شنبه ۷ بهمن ماه ۹۶، مأموران شهرداری در محله دوهزار بندرعباس که قصد داشتند خانه های مردم را بدلیل نداشتن مجوز و ... خراب کنند، مورد اعتراض مردم قرار گرفتند. مردم محله دوهزار بندرعباس در اعتراض به…
بیشتر بخوانید...