مرور برچسب

قیام اصفهان – تظاهرات نه به گرانی

قیام اصفهان – تظاهرات نه به گرانی در اصفهان در ادامه تظاهرات بزرگ مشهد

قیام اصفهان - تظاهرات نه به گرانی در اصفهان در ادامه تظاهرات بزرگ مشهد روز جمعه ۸ دی‌ ماه ۹۶، چند هزار نفر از مردم اصفهان در پاسخ به فراخون قبلی در همبستگی با مردم مشهد و دیگر شهرهای به پا خاسته تظاهرات «نه به گرانی» خود را از سی و سه پل…
بیشتر بخوانید...