مرور برچسب

فلکه خوراسگان

تجمع اعتراضی کشاورزان برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان

تجمع اعتراضی کشاورزان برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان روزشنبه ۲۵ فروردین‌ ۹۷، کشاورزان شرق اصفهان در پاسخ به فراخوان قبلی در اعتراض به ندادن حق‌آبه خود برای ششمین روز متوالی در فلکه خوراسگان تجمع اعتراضی کردند. تظاهرات کنندگان…
بیشتر بخوانید...

تظاهرات بزرگ مردم وکشاورزان معترض اصفهان در فلکه خوراسگان

تظاهرات بزرگ مردم وکشاورزان معترض اصفهان در فلکه خوراسگان روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷، کشاورزان و مردم معترض اصفهان تظاهرات خودشان را با شعار « کشاورز بی گناه آزاد باید گردد»، در فلکه خوراسگان آغاز کردند. لازم به توضیح است که روز گذشته…
بیشتر بخوانید...

تجمع بزرگ اعتراضی کشاورزان و مردم اصفهان در فلکه خوراسگان

تجمع بزرگ اعتراضی کشاورزان و مردم اصفهان در فلکه خوراسگان روز دوشنبه۲۰فروردین ۹۷، کشاورزان زحمتکش و مردم اصفهان در ادامه اعتراضات شان برای گرفتن حقابه در میدان خوراسگان خیابان مسجد علی دست به تجمع زدند. آنان سپس به سمت مسجد علی؛ به حرکت…
بیشتر بخوانید...