مرور برچسب

فروغ جاویدان

عملیات فروغ جاویدان افتخار هر ایرانی

عملیات فروغ جاویدان افتخار هر ایرانی یک هموطن از تهران: وقتی فایل پشت صحنه عملیات فروغ جاویدان را دیدم که فرمانده کل قوا برادر مسعود داشند صحنه را فرماندهی می‌کردند، لحظه داشتم که همه کارهای سازمان حساب و کتاب دارد و فایل نشانه این است که…
بیشتر بخوانید...