مرور برچسب

فراخوانی غارت شدگان موسسه کاسپین به تجمع و اعتراض

فراخوانی غارت شدگان موسسه کاسپین به تجمع و اعتراض

فراخوانی غارت شدگان موسسه کاسپین به تجمع و اعتراض در فراخوانی غارت شدگان موسسه کاسپین شعبه شهرآرا در تهران، اعلام کردند روز پنجشنبه ۵ بهمن ساعت ۱۰ صبح دست به تجمع و اعتراض خواهند زد. آنها همچنین اعلام کردند روز یکشنبه ۸ بهمن ماه، ساعت ۱۰…
بیشتر بخوانید...