مرور برچسب

شهر بستان

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر بستان

تجمع کارگران شهرداری شهر بستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود روز سه شنبه ۲۲ خرداد ۹۷، جمعی از کارگران خدماتی شهرداری شهر بستان در اعتراض به عدم دریافت حقوق ۵ماه خودشان، مقابل درب ورودی شهرداری این شهر تجمع و خواهان پرداخت فوری مطالبات…
بیشتر بخوانید...