مرور برچسب

شهرداری تبریز

تجمع اعتراضی رانندگان ماشین های حمل زباله شهرداری تبریز

تجمع اعتراضی رانندگان ماشین های حمل زباله شهرداری تبریز روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ ۹۷، جمعی از رانندگان ماشین های حمل زباله شهرداری تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و خانواده‌هایشان مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.…
بیشتر بخوانید...

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری شهرداری تبریز

تجمع اعتراضی رانندگان استیجاری شهرداری تبریز روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۷، همزمان با جلسه شورای شهر، رانندگان استیجاری شهرداری تبریز دراعتراض به عدم تبدیل وضعیت و وعده های پوچ دست به تجمع مقابل شهرداری این شهر زدند. رانندگان با در دست…
بیشتر بخوانید...