مرور برچسب

شرکت کیش چوب

تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶

تجمع و اعتراضات روز ۲۴ بهمن ماه ۹۶ تهران - تجمع اعتراضی غارت شدگان آرمان البرز ایرانیان جمعی از غارت شدگان آرمان (البرز ایرانیان) روز سه شنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به غارت اموالشان مقابل دادسرای جرایم پولی بانکی در تهران اقدام به تجمع…
بیشتر بخوانید...