مرور برچسب

شرکت هدایت کشتی

تجمع اعتراضی کارگران دریایی و خدمات بندری شرکت هدایت کشتی

تجمع اعتراضی کارگران دریایی و خدمات بندری شرکت هدایت کشتی جمعی از کارگران دریایی و خدمات بندری شرکت هدایت کشتی روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۶، دست به تجمع اعتراضی مقابل ساختمان این شرکت در اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان واقع در بندر…
بیشتر بخوانید...