مرور برچسب

شرکت توزیع برق مشهد

آتش زدن شرکت توزیع برق مشهد توسط یک مشترک بدهکار

آتش زدن شرکت توزیع برق مشهد توسط یک مشترک بدهکار صبح روز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۹۶، یکی از مشترکان بدهکار شرکت توزیع نیروی برق مشهد با در دست داشتن مقداری بنزین به ساختمان امور برق ناحیه ۲ این شهر مراجعه و پس از مشاجره اقدام به آتش زدن مدیر…
بیشتر بخوانید...