مرور برچسب

شخصیتهای سیاسی

قیام ایران – پیامهای توییتری شخصیت های سیاسی غربی در حمایت از قیام ایران تا روز ۱۲ دی ماه

قیام ایران - پیامهای توییتری شخصیت های سیاسی غربی در حمایت از قیام ایران تا روز ۱۲ دی ماه از شروع قیام ایران تا صبح  روز ۱۲ دی ماه ۹۶  بسیاری از مقامات و شخصیت های بین المللی در حمایت از مردم ایران توئیت کرده اند. دونالد ترامپ از روز…
بیشتر بخوانید...