مرور برچسب

شاهین شهر نیز به قیام سراسری نه به گرانی پیوست

قیام شاهین شهر – شاهین شهر نیز به قیام سراسری نه به گرانی پیوست

قیام شاهین شهر - شاهین شهر نیز به قیام سراسری نه به گرانی پیوست در ادامه و گسترش قیامی که از روز 7 دی ماه آغاز شد؛ امروز بعدازظهر مردم در شاهین شهر اصفهان نیز قیام کردند. آنان گفتند این تجمع تا پاسی از شب ادامه خواهد یافت.
بیشتر بخوانید...