مرور برچسب

سهیل عربی

دومین نامه زندانی سیاسی سهیل عربی در حمایت از تظاهرات و قیام سراسری مردم ایران

زندانی سیاسی سهیل عربی که به اتهام اهانت به علی خامنه‌ای و نظام آخوندی به اعدام محکوم شده است، در دومین پیام خود از زندان اوین، همبستگی و حمایت خود را از تظاهرات و قیام سراسری مردم ایران اعلام داشت و نوشت: ما براندازیم با جور…
بیشتر بخوانید...

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی به هموطنان قیام‌کننده در شهرهای ایران

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی: فریاد شویم تا باران وگرنه مرداران! شاید گمان کنید شادی بخش ترین خبر ممکن برای یک زندانی خبر رهایی از زندان باشد. اما برای من بهترین خبر فریادهای شما بر سر ویرانگران و غارتگران بوده است. فقر؛ بیکاری و گرانی…
بیشتر بخوانید...