مرور برچسب

زندان مشهد

تجمع خانوادهای دستگیرشدگان قیام ایران در مشهد

تجمع خانوادهای دستگیرشدگان قیام ایران در مشهد روز یک شنبه ۲۴دی۹۶  خانوادهای دستگیرشدگان قیام در مشهد در مقابل زندان مرکزی این تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی فرزندان و بستگان خود شدند.
بیشتر بخوانید...