مرور برچسب

زندان مرکزی

یورش گارد جنایتکار زندان به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه

یورش گارد جنایتکار زندان به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه روز پنجشنبه ۱۴ دیماه گارد جنایتکار زندان مرکزی ارومیه با بغض و کین حیوانی ناشی از اعتراضات چند روز اخیر مردم در شهرهای مختلف ایران؛ به بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه که اکثرا زندانیان سیاسی…
بیشتر بخوانید...